Obuka udruženja mladih i udruženja za mlade za pisanje projekata

U okviru programa MLADI SU ZAKON koji se u saradnji sa Resurs centrima programa - partnerima iz omladinskog civilnog sektora realizuje širom Republike Srbije od 2010. godine, Ministarstvo je finansiralo i time omogućilo da veliki broj udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa prođe obuke iz oblasti pisanja i realizacije projekata (razvijanje projektnih ideja u predloge projekata, realizacija i izveštavanje) i upravljanja projektnim ciklusom. Svake godine, nakon izbora Resurs centara, objavljuje se istovremeni javni poziv u okviru programa MLADI SU ZAKON za podnošenje projektnih ideja, na koji mogu da se prijave zainteresovana udruženja mladih i neformalne omladinske grupe, kako bi realizovale volonterski projekat u svojoj lokalnoj zajednici i time doprineli boljem životu mladih u mestu u kome žive. Za predstavnike odabranih projektnih ideja Resurs centri organizuju obuku iz oblasti pisanja i realizacije projekata i upravljanja projektnim ciklusom. Pored obuke, omogućeno je i da određeni broj udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa realizuje svoje volonterske projekte uz tehničku i stručnu podršku Resurs centara. Ministarstvo podržava i aktivnosti podizanja kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije, kroz finansijsku podršku organizaciji različitih obuka za udruženja mladih, udruženja za mlade, kancelarije za mlade i druge aktere u cilju aktivnijeg učešća u omladinskoj komponenti ERAZMUS+ programa (ranije programa „Mladi u akciji” Evropske unije), uz davanje podrške udruženjima i kancelarijama za mlade za apliciranje za Program i pružanje pomoći u sprovođenju odobrenih projekata u okviru omladinske komponente ERAZMUS+ programa.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 306) Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade. Kontakt osoba: Jelena Milošević Telefon: 011/311-3319, tel/faks: 011/311-1966 El. pošta:  jelena.milosevic@mos.gov.rs

Korisni linkovi - www.mos.gov.rs www.mos.gov.rs/mladisuzakon erasmusplus.rs/category/mladi

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12)

Podrška lokalnim samoupravama u izradi i implementaciji lokalnih akcionih planova za mlade

Od 2009. godine do danas Ministarstvo omladine i sporta je kroz direktno finansiranje i saradnju sa međunarodnim donatorima i drugim partnerima, podržalo proces lokalnog planiranja čiji se rezultat ogleda u preko 140 izrađenih i usvojenih lokalnih akcionih planova za mlade, od kojih je u 2018 godini na snazi 90. Svake godine Ministarstvo omladine i sporta raspisuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata jedinica lokalnih samouprava za sprovođenje lokalnih akcionih planova za mlade.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj ) Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade. 

Korisni linkovihttp://www.mos.gov.rs/

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 22/15)

Top