Stipendiranje sportista

Prijem predloga nadležnih nacionalnih granskih sportskih saveza za dodelu stipendija za sportsko usavršavanje sportista amatera, obrada dokumentacije i izrada rešenja o dodeli stipendija za sportsko usavršavanje, kao i izrada predloga rešenja o rasporedu sredstava za stipendiranje.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 18) Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU Rukovodilac Grupe: Tatjana Naumović; Kontakt osoba: El. pošta: 

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs/

Pravni osnov - Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12).

Top