Planovi i izvršenja javnih nabavki

Dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu

Izmena plana javnih nabavki na koje se zakon ne primernjuje za 2021. godinu

Dopuna plana javnih nabavki 

Izmena plana javnih nabavki za 2021. godinu

Prva dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu 

Plan javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2021. godinu 

Plan javnih nabavki 

Pregled postupaka javnih nabavki i ugovora zaključenih u 2020 godini 

Plan javnih nabavki za 2020. godinu usklađen za ZJN

Plan javnih nabavki za koje se ZJN ne primenjuje za 2020. godinu

Pravilnik o unutrašnjem uređenju nabavki 2020 godina

Pregled postupaka javnih nabavki i ugovora zaključenih do 1.10.2020.

Druga izmena Plana JN za 2020 godinu - Tabela usvojena izmena plana

Pregled postupka javnih nabavki i ugovora zaključenih do 30.6.2020

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki - prva izmena 

Plan javnih nabavki Ministarstva omladine i sporta za 2020.godinu

Plan javnih nabavki Fonda za mlade talente za 2020. godinu

Pregled postupka javnih nabavki i ugovor zaključenih u 2019. godini

Izmena plana javnih nabavki za 2019 - druga izmena

Plan javnih nabavki 2019 prva izmena

Plan javnih nabavki za 2019. godinu Fonda za mlade talente

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Pregled postupaka JN i ugovora zaključenih po JN u 2018 godina

Druga Izmena Plana JN 2018 tabela usvojen

Plan 2018 izmena tabela

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu Fonda za mlade talente

Pregled postupaka JN i Ugovora o JN za 2017

Plan javnih nabavki za 2017 godinu- izmena

Plan javnih nabavki Fonda za mlade talente za 2017. godinu

Ministarstvo omladine i sporta - Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Podaci o zaključenim ugovorima na osnovu ZJN za 2016. godinu

Fond za mlade talente - Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Ministarstvo omladine i sporta - Plan javnih nabavki za 2016. godinu - izmena

Ministarstvo omladine i sporta - Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki u Ministarstvu omladine i sporta

 

Top