Обука удружења младих и удружења за младе за писање пројеката

У оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН који се у сарадњи са Ресурс центрима програма - партнерима из омладинског цивилног сектора реализује широм Републике Србије од 2010. године, Министарство је финансирало и тиме омогућило да велики број удружења младих и неформалних омладинских група прође обуке из области писања и реализације пројеката (развијање пројектних идеја у предлоге пројеката, реализација и извештавање) и управљања пројектним циклусом. Сваке године, након избора Ресурс центара, објављује се истовремени јавни позив у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН за подношење пројектних идеја, на који могу да се пријаве заинтересована удружења младих и неформалне омладинске групе, како би реализовале волонтерски пројекат у својој локалној заједници и тиме допринели бољем животу младих у месту у коме живе. За представнике одабраних пројектних идеја Ресурс центри организују обуку из области писања и реализације пројеката и управљања пројектним циклусом. Поред обуке, омогућено је и да одређени број удружења младих и неформалних омладинских група реализује своје волонтерске пројекте уз техничку и стручну подршку Ресурс центара. Министарство подржава и активности подизања капацитета младих за активније укључивање у програме Европске уније и европске интеграције, кроз финансијску подршку организацији различитих обука за удружења младих, удружења за младе, канцеларије за младе и друге актере у циљу активнијег учешћа у омладинској компоненти ЕРАЗМУС+ програма (раније програма „Млади у акцији” Европске уније), уз давање подршке удружењима и канцеларијама за младе за аплицирање за Програм и пружање помоћи у спровођењу одобрених пројеката у оквиру омладинске компоненте ЕРАЗМУС+ програма.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 306) Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе. Контакт особа: Јелена Милошевић Телефон: 011/311-3319, тел/факс: 011/311-1966 Eл. пошта:  jelena.milosevic@mos.gov.rs

Корисни линкови - www.mos.gov.rs www.mos.gov.rs/mladisuzakon erasmusplus.rs/category/mladi

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12)

Подршка локалним самоуправама у изради и имплементацији локалних акционих планова за младе

Од 2009. године до данас Министарство омладине и спорта је кроз директно финансирање и сарадњу са међународним донаторима и другим партнерима, подржало процес локалног планирања чији се резултат огледа у преко 140 израђених и усвојених локалних акционих планова за младе, од којих је у 2018 години на снази 90. Сваке године Министарство омладине и спорта расписује конкурсе за финансирање и суфинансирање програма и пројеката јединица локалних самоуправа за спровођење локалних акционих планова за младе.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број ) Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе. 

Корисни линковиhttp://www.mos.gov.rs/

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 22/15)

Top