Државни секретари

Милан Савић

државни секретар

Рођен 1991. године у Врњачкој Бањи. Завршио Основне академске студије на Факултету техничких наука, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и Мастер академске студије, на Одсеку за архитектуру – мастер инжењер архитектуре. Дипломатску академију Министарства спољних послова Републике Србије завршио 2018. године. Тренутно студент мастер студија Факултета политичких наука у Београду, на Одсеку за међународну сарадњу.

Ангажовање и рад у областима омладинске политике и високог образовања: у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у Сектору за дуално и предузетничко образовање ангажован на пројекту израде Националног модела студентске праксе; председник Студентског парламента Факултета техничких наука школске 2012/13 и 2013/14; студент продекан Факултета техничких наука 2014/15 и 2015/16; члан Студенског парламента Универзитета у Приштини 2012/13 и 2013/14 и председник 2016/17; члан Скупштине Студенске конференције Универзитета Србије (СКОНУС) 2012/13; потпредседник СКОНУС 2013/14; члан Националног савета за високообразовање Републике Србије испред свих студената Републике Србије 2014/15; председник Скупштине  СКОНУС 2016/17; председник свих студената Републике Србије у два мандата као председник СКОНУС 2017/18 и 2019/20; представник студената Републике Србије у Европској студенској унији 2017/20 (ЕСУ) при Европској комисији у Бриселу; предводник делегације студената Републике Србије на седници Европске студентске уније у Израелу на којој је одбијена апликација за чланство „Косовске студентске уније“ у Европску студентску унију; један од оснивача Лоби групе југоисточног Балкана (СЕИ), унутар Европске студентске уније; члан Радних група за израду Закона о високом образовању, Закона о финансирању високог образовања и улоге менаџера и савета послодаваца на високошколским институцијама, Закона о студентском организовању и др.

Народни посланик у Народној скупштини Републике Србије од  августа 2020. године.

Говори енглески и служи се руским језиком.

 

Top