Imenik ministarstva

KABINET MINISTRA

Šef kabineta

Jovan Knežević

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd

Tel: (011) 311- 7628, 313 - 0913 , Faks: (011) 313 - 0915

E-pošta: kabinet@mos.gov.rsjovan.knezevic@mos.gov.rs

Služba za odnose s javnošću

Nedeljka Miletić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 38
Telefon: 011/ 311-7632
El. pošta: press@mos.gov.rsneda.miletic@mos.gov.rs

Državni sekretar

Marko Kešelj

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje,  kancelarija broj 35 
Telefon: 011/3111-781
El. pošta: marko.keselj@mos.gov.rs

v.d. Pomoćnika ministra – rukovodilac Sektora za sport

dr Mirko Kantar

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 2
Telefon: 011/311 75 53, 011/311 73 57, 011/301 4001, 011/301 4002
Faks: 011/311 75 51
El. pošta: mirko.kantar@mos.gov.rs

SEKTOR ZA SPORT

Odeljenje za razvoj i unapređenje sistema sporta

Načelnik odeljenja

Grupa za normativne, pravne i operativno – analitičke poslove u sportu

Rukovodilac grupe

Tatjana Naumović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 7
Telefon: 2604-269; faks: 011/311-7551
El. pošta: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

GRUPA ZA UPRAVLjANjE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

Rukovodilac grupe

Žaklina Gostiljac Masela

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 6
Telefon/faks: 011/214-7841
El. pošta: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

ODSEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U SPORTU

Šef odseka

Vladeta Terzić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 10
Telefon: 011/311 - 75 - 92, faks 
El. pošta: vladeta.terzic@mos.gov.rs

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU I EVROPSKE INTEGRACIJE

Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju

i evropske integracije

Uroš Pribićević

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 307
Telefon/faks: 011/313-09-23,
El. pošta: uros.pribicevic@mos.gov.rs

 

Grupa za IPA projekte i međunarodne fondove

Rukovodilac grupe

Zorica Andrić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 310
Telefon/faks: 011/311-7296
El. pošta: zorica.andric@mos.gov.rs

Grupa za bilateralnu i multilateralnu

saradnju i evropske integracije

Rukovodilac Grupe

Una Pavlović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 308
Telefon/faks:011-214- 2450
El. pošta: una.pavlovic@mos.gov.rs

SEKRETARIJAT

v.d. Sekretar

Zorica Bugarski

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 17
Telefon:  011/ 311-70-09, 311/22-61. 
El. pošta: zorica.bugarski@mos.gov.rssekretarijat.mos@mos.gov.rs

Odeljenje za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Načelnik odeljenja

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 16
Telefon: 
El. pošta: 

Odeljenje za finansijsko – materijalne, analitičke i informatičke poslove

Načelnik odeljenja

Dejan Bakić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 12
Telefon: 011/311-4612
El. pošta: dejan.bakic@mos.gov.rs

 

Top