Imenik ministarstva

KABINET MINISTRA

Šef kabineta

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd

Tel: (011) 313 09 12, 311 76 28, Faks: (011) 313 09 15

E-pošta: kabinet@mos.gov.rs

 

Služba za odnose s javnošću

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 38
Telefon: 311/7632
El. pošta: press@mos.gov.rs

 

Državni sekretar

Predrag Peruničić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 34
Telefon: 011/311 17 81
El. pošta: predrag.perunicic@mos.gov.rs

 

Državni sekretar

Darko Stanić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 342
Telefon: 011/311 23 10
El. pošta: darko.stanic@mos.gov.rs

 

SEKTOR ZA OMLADINU

Odsek za strateške, normativne, pravne i operativno – analitičke poslove

Šef odseka

Aleksandar Voštić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”) Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 334
Telefon: 011/313-0910, tel/faks: 011/311-1966
El. pošta: aleksandar.vostic@mos.gov.rs

 

Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade

Rukovodilac grupe

Zorica Labudović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 312
Telefon: 011/2605-150
El. pošta: zorica.labudovic@mos.gov.rs

 

 Fond za mlade talente Republike Srbije

Rukovodilac Radne grupe Fonda

Jelena Praizović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 337
Telefon: +381 11 3110 785 (od 9 do 12 časova)
Faks: 011/2142450
El. pošta: fond@mos.gov.rs

 

SEKTOR ZA SPORT

Pomoćnik ministra – rukovodilac Sektora za sport

Darko Udovičić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 2
Telefon: 011/311 75 53, 011/311 73 57, 011/301 4001, 011/301 4002
Faks: 011/311 75 51
El. pošta: darko.udovicic@mos.gov.rs

 

Odeljenje za razvoj i unapređenje sistema sporta

Načelnik odeljenja

dr Mirko Kantar

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 3
Telefon: 011/213 7059 , 011/301 4003
El. pošta: mirko.kantar@mos.gov.rs

 

Grupa za normativne, pravne i operativno – analitičke poslove u sportu

Rukovodilac grupe

Tatjana Naumović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 18
Telefon: 311/7384; faks: 011/311-7551
El. pošta: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

 

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU I EVROPSKE INTEGRACIJE

v.d. Pomoćnik ministra - rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju

i evropske integracije

Uroš Pribićević

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 307
Telefon/faks: 011/313-09-23,
El. pošta: uros.pribicevic@mos.gov.rs

 

Grupa za IPA projekte i međunarodne fondove

SEKRETARIJAT

v.d Sekretar Ministarstva

Slavka Lakićević

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 37
Telefon: 011/311-7099, Telefon/faks: 011/311-2261
El. pošta: slavka.lakicevic@mos.gov.rs;sekretarijat.mos@mos.gov.rs

 

Odeljenje za ljudske resurse, pravne i opšte poslove

Načelnik odeljenja

Borivoj Janković

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 341
Telefon: 011/311-1975, Telefon/faks: 011/311-2261
El. pošta: bora.jankovic@mos.gov.rs

 

Odeljenje za finansijsko – materijalne, analitičke i informatičke poslove

Načelnik odeljenja

Dejan Bakić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 12
Telefon: 011/311-4612
El. pošta: dejan.bakic@mos.gov.rs

 

GRUPA ZA UPRAVLjANjE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

Rukovodilac grupe

Žaklina Gostiljac Masela

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 6
Telefon/faks: 011/214-7841
El. pošta: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

 

ODSEK ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE U SPORTU

Šef odseka

Vladeta Terzić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija”), Beograd
istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 16
Telefon: 011/301-4016, 311-7475, faks 011/311-7551
El. pošta: vladeta.terzic@mos.gov.rs

 

Nazad