Odeljenje za praćenje i podršku programima za razvoj sporta

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija", istočno krilo, prizemLje, kancelarija broj 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18), Beograd Telefon: 011 311 75 53, 311 73 57, 301 4001, 301 4002 Faks: 011 311 75 51 Elektonska adresa: sport@mos.gov.rs Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Dragana Šušljik, administrativno-tehnički sekretar Načelnik Odeljenja za praćenje i podršku programima za razvoj sporta Opis poslova i radnih zadataka načelnika: Rukovodi, planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika, prati stanje u oblasti sporta i preduzima mere iz delokruga Odeljenja radi unapređenja stanja u oblasti sporta, učestvuje u sprovođenju Strategije razvoja sporta, učestvuje u pripremi i realizaciji akcionih planova za sprovođenje Strategije razvoja sporta, priprema izveštaje o izvršenju budžeta i vrši analizu podataka koji se odnose na pripremu finansijskog plana i plana izvršenja, priprema izveštaje o izvršenju budžeta po programima i projektima. Priprema predlog sistemskih akata u oblasti razvoja i unapređenja sporta, iz delokruga rada državnog organa i oblasti javnih finansija. Učestvuje u izradi sistemskih akata u cilju održivosti finansiranja oblasti sporta iz:

 1. Budžeta RS,
 2. Sredstava Lokalne samouprave i
 3. Sredstava Javnih preduzeća.

Učestvuje u izradi Programske strukture budžeta na nivou Sektora u cilju sprovođenja reforme javnih finansija i kontrole javne potrošnje. Učestvuje u izradi planskih dokumenta Prioritetnih oblasti finansiranja u skladu sa Planom rada Vlade RS i usvojenog budžeta za tekuću godinu. Opis poslova iz delokruga rada Načelnika Odeljenja

 • Izrada i kontrola svih akata o raspodeli budžetskih sredstava po svim osnovama (Rešenja);
 • Izrada pojedinačnih akata u oblasti finansiranja sporta;
 • Izrada pojedinačnih akata prema drugim državnim organima;
 • Izrada pojedinačnih akata prema korisnicima budžetskih sredstava;
 • Izrada godišnjeg Plana izvršenja Sektora za sport;
 • Izrada mesečnih planova raspodele budžetskih sredstava;
 • Izrada mesečnih Izveštaja o raspodeli budžetskih sredstava;
 • Izrada izveštaja programa rada Vlade RS;
 • Izrada Finansijskog plana Sektora za sport;
 • Izrada Predloga budžeta Sektora za sport;
 • Izrada Opisa namene budžeta Sektora za sport;
 • Izrada izveštaja po nalogu Internog revizora;
 • Izrada izveštaja po nalogu Državne revizorske institucije;
 • Izrada i priprema izveštaja Komisiji o raspodeli budžetskih sredstava;
 • Izrada planova aktivnosti Sektora za sport;
 • Izrada zahteva za promenu mesečnih kvota za raspodelu budžetskih sredstava;
 • Izrada zahteva za promenu aproprijacija za raspodelu budžetskih sredstava;
 • Izrada i kontrola naloga za isplatu budžetskih sredstava Sektora za sport;
 • Izrada projkecije budžeta Sektora za sport;
 • Izrada informacija PR službi MOS iz delokruga rada Sektora;
 • Kontrola pojedinačnih akata-ugovori
 • Izrada Izveštaja o radu Sektora za sport;
 • Izrada predloga raspodele budžetskih sredstava na mesečnom nivou;
 • Kontrola isplate budžetskih sredstava po svim osnovama;
 • Izrada predloga rebalansa budžeta Sektora;
 • Izrada rizika i procedura u Sektoru za sport;
 • Učestvovanje na radionicama na izradi planova POF;
 • Učestvovanje na radionicama za izradu Programske strukture budžeta;
 • Izrada akata za pokretanje postupka za popunjavanje radnih mesta u Sektoru;
 • Učestvovanje u Komisiji za popunjavanje radnih mesta;
 • Izrada predloga Sistematizacije radnih mesta u Sektoru;
 • Izrada akata i izveštaja Narodnoj skupštini RS (Anketni odbor);
 • Izrada akata Narodnoj skupštini –Priprema materijala za Odbor;
 • Izrada izveštaja Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom;
 • Učestvovanje u radu Fokus grupe za izradu Nacionalne stretegije za borbu protiv korupcije;
 • Rad u Upravnom odboru Tvining projekta «Implementacija Strategije za borbu protiv droga;
 • Izrada nedeljnih izveštaja Sektora za sport;

 

– dr Mirko Kantar, načelnik mirko.kantar@mos.gov.rs

Telefon: 011 213 7059 , 301 4003

Strategija razvoja sporta  (sprovođenje, praćenje, oocenjivanje i izveštavanje o sprovođenju Strategije razvoja sporta i Akcionog plana), Javni pozivi (Konkurs u oblasti sporta), izrada i praćenje Akcionog plana za sprovođenje programa Vlade – oblast sport / Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Olimpijski sportovi  -  Priprema ugovora, analiza i praćenje finansijsko-programskih aktivnosti granskih olimpijskih sportskih saveza, preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta  - / 301 4004 / Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ……… Neolimpijski sportovi – Priprema ugovora, analiza i praćenje finansijsko-programskih aktivnosti granskih neolimpijskih sportskih saveza, preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta:

 1. mr Rada Vuksanović

Dodatni poslovi i odgovornosti Međunarodna takmičenja od interesa za RS, sport u vojsci, sport u policiji - mr Rada Vuksanović / 301 4004 / rada.vuksanovic@mos.gov.rs Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Organizacija sportskih kampova; Kalendar sportskih događaja; Praćenje programa Doplatne poštanske marke; Praćenje programa preduzeća subvencionisanih od strane Republike Srbije za organizaciju međunarodnih takmičenja -  / 301 4016 /  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Školski, univerzitetski i rekreativni sport; Nauka, usavršavanje i osposobljavanje u sportu; Statistika u oblasti nacionalnog sporta; Afirmativni i razvojni programi; Adresar nacionalnog sporta; Analiza programskih aktivnosti i  izdavanje podrške za sistemske inicijative iz civilnog društva; Sport u lokalnim zajednicama; Zavodi u sportu; Učestvovnje u uzradi sistemskih akata. Nacionalna priznanja i novčane nagrade; Stipendije vrhunskim sportistima amaterima; Praćenje programa u oblasti sporta; Vizni režim; komunikacija sa civilnim društvom; Milena Mitić / 304 4018, 311 75 92 / milena.mitic@mos.gov.rs Praćenje programa u oblasti sporta ;

Top