Inspekcijski nadzor

Nadzor nad primenom Zakona o sportu i propisa donetih na osnovu ovog zakona i inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo, preko republičkih sportskih inspektora. Redovni inspekcijski nadzor obuhvata proveru ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti od strane sportskih organizacija, ustanova i privrednih društava koja obavljaju sportsku delatnost, što podrazumeva postojanje učlanjenih ili ugovorom angažovanih sportista, kao i angažovanih sportskih stručnjaka, obezbeđen odgovarajući prostor, odnosno sportske objekte i opremu, ispunjenost uslova u pogledu bezbednosti, postojanje odgovarajuće unutrašnje organizacije, te finansijskih sredstava ako učestvuju u sportskim takmičenjima. Vanredni inspekcijski nadzor obuhvata nadzor nad sprovođenjem Zakona o sportu i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kada sportski inspektor postupa po prijavama fizičkih i pravnih lica koja smatraju da je određenim radnjama ili aktima došlo do povrede zakona. Kontrolni inspekcijski nadzor obuhvata proveru izvršenja i primene mera i naloga izrečenih od strane sportskog inspektora u vršenju redovnog i vanrednog inspekcijskog nadzora. U zavisnosti od predmeta nadzora i prirode utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti ili nedostataka u radu sportski inspektor donosi rešenje kojim se nalažu mere i određuje rok za njihovo otklanjanje. Ako se kod nadziranog subjekta otkrije nezakonitost koja je kažnjiva prema zakonu ili drugom propisu, sportski inspektor nadležnom pravosudnom organu podnosi krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdaje prekršajni nalog, u skladu sa zakonom.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 18) Grupa za inspekcijske poslove; Rukovodilac Grupe: Vladeta Terzić; Kontakt osoba: Miodrag Andrić; Telefon: 011/301-4017, 011/301-40-18; El. pošta: vladeta.terzic@mos.gov.rs, miodrag.andric@mos.gov.rs

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs/

Pravni osnov - Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, broj 36/15).

Top