Nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta u Republici Srbiji

Prijem zahteva o ostvarivanju relevantnog sportskog rezultata, obrada dokumentacije i izrada predloga rešenja o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, odosno novčane nagrade, kao i izrada predloga rešenja o rasporedu sredstava.

Gde i kako:

Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 18)
Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU
Rukovodilac Grupe,
Tatjana Naumović

Kontakt osoba:
Jelena Šćekić
Telefon: 011/301-40-09
El. pošta:
branko.srdic@mos.gov.rs

Korisni linkovi

http://www.mos.gov.rs/

Pravni osnov

Zakon o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama („Službeni glasnik RS”, br. 8/13 i 7/15)

Top