Davanje mišljenja

Davanje mišljenja o primeni odredaba Zakona o sportu i podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o sportu i obaveštenja u vezi aktivnosti i poslova koji se obavljaju u skladu sa navedenim propisima.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 17) Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU; Rukovodilac Grupe: Tatjana Naumović; Kontakt osoba: Tatjana Naumović, Marija Nedeljković; Telefon: 011/311-7384, 011/301-40-17, El. pošta: tatjana.naumovic@mos.gov.rs, marija.nedeljkovic@mos.gov.rs

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs/

Pravni osnov - Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14)

Top