Стипендирање спортиста

Пријем предлога надлежних националних гранских спортских савеза за доделу стипендија за спортско усавршавање спортиста аматера, обрада документације и израда решења о додели стипендија за спортско усавршавање, као и израда предлога решења о распореду средстава за стипендирање.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, приземље, канцеларија број 18) Група за правне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ Руководилац Групе: Татјана Наумовић; Контакт особа: Eл. пошта: 

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/

Правни основ - Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистима са посебним заслугама („Службени гласник РС”, број 124/12).

Top