Давање мишљења

Давање мишљења о примени одредаба Закона о спорту и подзаконских аката донетих на основу Закона о спорту и обавештења у вези активности и послова који се обављају у складу са наведеним прописима.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, приземље, канцеларија број 17) Група за правне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ; Руководилац Групе: Татјана Наумовић; Контакт особа: Татјана Наумовић, Марија Недељковић; Телефон: 011/311-7384, 011/301-40-17, Eл. пошта: tatjana.naumovic@mos.gov.rs, marija.nedeljkovic@mos.gov.rs

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/

Правни основ - Закон о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14)

Top