Укупан број докумената
у овој категорији: 24

Образац 1 - Редовни програми

Датум: 13.06.2019

Образац 2 - Meђународна такмичења

Датум: 13.06.2019

Образац 3 - Изградња, одржавање и опремање објеката

Датум: 13.06.2019

Образац 4 - Кампови за перспективне спортисте

Датум: 13.06.2019

Образац 5 - Посебни програми

Датум: 13.06.2019

Образац 6 - Табела вредновања

Датум: 13.06.2019

Образац 7 - Табела вредновања квалитета годишњег програма

Датум: 13.06.2019

Образац 8 - Завршни извештај

Датум: 13.06.2019

Образац 9 - Завршни извештај кампови

Датум: 13.06.2019

Образац 11 - Периодични извештај

Датум: 13.06.2019

Годишњи план спортске инспекције

Датум: 13.06.2019

Годишњи план Одсека за инспекције послове

Датум: 13.06.2019

Образац евиденционе пријаве

Датум: 13.06.2019

Образац - Захтев за приступ информацијама од Јавног значаја у области спорта

Датум: 13.06.2019

Образац 1 - Редовни годишњи програм - НЕВАЖЕЋИ

Датум: 13.06.2019

Образац 2 - Организовање међународног такмичења - НЕВАЖЕЋИ

Датум: 13.06.2019

Образац 4 - Кампови - НЕВАЖЕЋИ

Датум: 13.06.2019

Образац 5 - Посебни програми - НЕВАЖЕЋИ

Датум: 13.06.2019

Образац 7 - Завршни извештај - НЕВАЖЕЋИ

Датум: 13.06.2019

Образац 8 - Завршни извештај - кампови - НЕВАЖЕЋИ

Датум: 13.06.2019

Образац 9 - Завршни извештај - изградња, одржавање, опремање објеката - НЕВАЖЕЋИ

Датум: 13.06.2019

Образац 10 - Периодични извештај - НЕВАЖЕЋИ

Датум: 13.06.2019

Образац 11 - Евалуација програма - НЕВАЖЕЋИ

Датум: 13.06.2019

Контролне листе

Датум: 02.08.2016

Top