Укупан број докумената
у овој категорији: 16

Извештај о спровођењу стратегије развоја спорта и акциони план за период 2017. година

Датум: 25.10.2019

Извештај о спровођењу стратегије развоја спорта и акциони план за период 2016. година

Датум: 25.10.2019

Извештај о спровођењу стратегије развоја спорта и акциони план за период 2015. година

Датум: 25.10.2019

Анализа реализације стратегије развоја спорта и акциони план за период 2014-2018. године

Датум: 18.10.2019

Програм развоја спорта

Датум: 17.06.2019

Приручник за израду програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе

Датум: 17.06.2019

Подршка јединицама локалних самоуправа у креирaњу и имплементацији стратегије- систем едукације

Датум: 17.06.2019

Писмо за ЈЛС у вези са Програмом развоја спорта

Датум: 17.06.2019

Планирање и спровођење Програма развоја спорта у јединици локалне самоуправе

Датум: 17.06.2019

Извештај са конференције Локалне заједнице у области спорта

Датум: 17.06.2019

Приручник за финансирање програма и развој спорта у јединицама локалне самоуправе

Датум: 17.06.2019

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године

Датум: 17.06.2019

Извештај по основу програма јавне расправе о предлогу Националне стратегије за развој спорта за период 2014-2018.

Датум: 17.06.2019

Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године

Датум: 17.06.2019

Акциони план за спровођење развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

Датум: 17.06.2019

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године

Датум: 17.06.2019

Top