Укупан број докумената
у овој категорији: 4

Решење о одобрењу годишњих пројеката спортске инфраструкуре

Датум: 17.06.2019

Решење о одобрењу програма за финансирање реконструкције и адаптације малих спортских терена на територији Републике Србије

Датум: 02.08.2016

Решење о одобрењу програма за финансирање изградње, реконструкције, адаптације, санације и капиталног одржавања спортских објеката у Републици Србији у 2014. години

Датум: 02.08.2016

Решење о одобрењу програма за изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју РС у јединицама локалне самоуправе из четврте групе развијености - март, 2015

Датум: 02.08.2016

Top