Именик министарства

КАБИНЕТ МИНИСТРА

Шеф кабинета

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија"), Београд

Тел: (011) , Факс: (011) 

Е-пошта: kabinet@mos.gov.rs

 

Служба за односе с јавношћу

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 38
Телефон: 011/ 311-7632
Ел. пошта: press@mos.gov.rs

 

Државни секретар

 

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземљ,  канцеларија број 
Телефон: 011/3111-781
Ел. пошта: 

 

Државни секретар

 

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље канцеларија број 35
Телефон:
Ел. пошта:

 

Помоћник министра – руководилац Сектора за спорт

Дарко Удовичић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 2
Телефон: 011/311 75 53, 011/311 73 57, 011/301 4001, 011/301 4002
Факс: 011/311 75 51
Ел. пошта: darko.udovicic@mos.gov.rs

СЕКТОР ЗА СПОРТ

 

Одељење за развој и унапређење система спорта

Начелник одељења

др Мирко Кантар

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 3
Телефон: 011/213 7059 , 011/301 4003
Ел. пошта: mirko.kantar@mos.gov.rs

 

Група за нормативне, правне и оперативно – аналитичке послове у спорту

Руководилац групе

Татјана Наумовић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 7
Tелефон: 2604-269; факс: 011/311-7551
Eл. пошта: tatjana.naumovic@mos.gov.rs

ГРУПА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА

Руководилац групе

Жаклина Гостиљац Masela

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 6
Телефон/факс: 011/214-7841
Eл. пошта: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У СПОРТУ

Шеф одсека

Владета Терзић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 10
Tелефон: 011/311 - 75 - 92, факс 
Eл. пошта: vladeta.terzic@mos.gov.rs

 

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Помоћник министра - руководилац Сектора за међународну сарадњу

и европске интеграције

Урош Прибићевић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 307
Телефон/факс: 011/313-09-23,
Eл. пошта: uros.pribicevic@mos.gov.rs

 

Група за ИПА пројекте и међународне фондове

 

Група за билатералну и мултилатералну

сарадњу и европске интеграције

Руководилац Групе

Уна Павловић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, 3. спрат, канцеларија број 308
Телефон/факс:
Eл. пошта: una.pavlovic@mos.gov.rs

 

СЕКРЕТАРИЈАТ

в.д. Секретар

Милија Лазаревић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 17
Телефон:  011/ 311-70-09, 311/22-61. 
Eл. пошта: milija.lazarevic@mos.gov.rs sekretarijat.mos@mos.gov.rs

 

Одељење за људске ресурсе, правне и опште послове

Начелник одељења

Зорица Бугарски

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 16
Телефон: 011/3117-475
Eл. пошта: zorica.bugarski@mos.gov.rs

 

Одељење за финансијско – материјалне, аналитичке и информатичке послове

Начелник одељења

Дејан Бакић

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд
источно крило, приземље, канцеларија број 12
Телефон: 011/311-4612
Eл. пошта: dejan.bakic@mos.gov.rs

 

Top