Одељење за управљање инфраструктурним пројектима

У Групи за управљање инфраструктурним пројектима обављају се послови који се односе на: припрему, израду и реализацију пројеката у области изградње спортских објеката и инфраструктуре од значаја за Републику Србију; сарадњу и координацију са јединицама локалне самоуправе које су укључене у пројекте; сарадњу са другим државним органима и институцијама; припрему програма и планова за реализацију стратешких докумената за пројекте, израду извештаја, анализа и обавештења који се односе на пројекте у области изградње спортских објеката и инфраструктуре; израду предлога годишњег плана јавних набавки, конкурсне документације, одлука, предлога уговора и других аката у поступку јавне набавке; координацију и организацију рада и сарадњу са комисијама за спровођење поступака јавних набавки; сачињавање и достављање извештаја Управи за јавне набавке и друге послове из делокруга Групе.

 

Начелник одељења

Жаклина Гостиљац Maсела

Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија”), Београд источно крило, приземље, канцеларија број 311 Телефон: (011) 213 - 8110 Eл. пошта: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs

Top