Контакт


Овлашћено лице које уређује интернет презентацију:

ПР Служба Министарства омладине и спорта

Контакт емаил press@mos.gov.rs