Планови и извршења јавних набавки

Преглед поступака ЈН и уговора закључених до 1.7.2019

Измена плана јавних набавки za 2019 - друга измена

План jaвних набавки 2019 прва измена

План јавних набавки за 2019. годину Фонда за младе таленте

План јавних набавки за 2019. годину

Преглед поступака ЈН и уговора закључених по ЈН у 2018 година

Друга Измена Плана ЈН 2018 табела усвојен

План 2018 измена табела

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину Фонда за младе таленте

Преглед поступака ЈН и Уговора о ЈН за 2017

План јавних набавки за 2017 годину- измена

План јавних набавки Фонда за младе таленте за 2017. годину

Министарство омладине и спорта - План јавних набавки за 2017. годину

Подаци о закљученим уговорима на основу ЗЈН за 2016. годину

Фонд за младе таленте - План јавних набавки за 2016. годину

Министарство омладине и спорта - План јавних набавки за 2016. годину - измена

Министарство омладине и спорта - План јавних набавки за 2016. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у Министарству омладине и спорта

 

 

Назад