Планови и извршења јавних набавки

План јавних набавки 

Промењена верзија плана јавних набавки 

Одлука о усвајању допуне плана јавних набавки 

План јавних набавку за 2024. годину 

План јавних набавки за 2024. годину - е портал

Одлука о плану јавних набавки за 2024. годину 

План јавних набавку за 2023. годину - измена 5

Одлука о усвајању јавних набавка за 2023. годину - измена 5

План јавних набавки за 2023. годину - измена 4

Одлука о усвајању измене плана јавних набавка за 2023. годину - измена 4

Плана јавних набавки за 2023. годину

Одлука о усвајању измена плана јавних набавки за 2023. годину - измена 3

План јавних набавки за 2023. годину 

Одлука о усвајању допуна плана јавних набавки за 2023. годину - измена 2 

План јавних набавки за 2023.годину

Одлука о плану јавних набавки 2023.годину 

План јавних набавки за 2023. годину

Одлука о плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки

Одлука о усвајању измене плана јавних набавки

Правилник о унутрашњем уређивању јавних набавки

Одлука о усвајању допуна плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину - допуна

Одлука о усвајању допуне плана јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину - измена

Одлука о плану јавних набавки за 2022. годину

Одлука о усвајању измене плана јавних набавки на које се закон не примењује за 2021. годину 

План јавних набавки на које се закон не примењује за 2021. годину

Допуна плана јавних набавки за 2021. годину

Измена плана јавних набавки на које се закон не примерњује за 2021. годину

Допуна плана јавних набавки 

Измена плана јавних набавки за 2021. годину

Прва допуна Плана јавних набавки за 2021. годину 

План јавних набавки на које се закон не примењује за 2021. годину 

План јавних набавки 

Преглед поступака јавних набавки и уговора закључених у 2020 години 

План јавних набавки за 2020. годину усклађен за ЗЈН

План јавних набавки за које се ЗЈН не примењује за 2020. годину

Преглед поступака јавних набавки и уговора закључених до 1.10.2020.

Друга измена Плана ЈН за 2020 годину - Табела усвојена измена плана

Преглед поступка јавних набавки и уговора закључених до 30.6.2020

Одлука о изменама и допунама Одлуке о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки - прва измена 

План јавних набавки Министарства омладине и спорта за 2020.годину

План јавних набавки Фонда за младе таленте за 2020. годину

Преглед поступка јавних набавки и уговор закључених у 2019. години

Измена плана јавних набавки za 2019 - друга измена

План jaвних набавки 2019 прва измена

План јавних набавки за 2019. годину Фонда за младе таленте

План јавних набавки за 2019. годину

Преглед поступака ЈН и уговора закључених по ЈН у 2018 година

Друга Измена Плана ЈН 2018 табела усвојен

План 2018 измена табела

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину Фонда за младе таленте

Преглед поступака ЈН и Уговора о ЈН за 2017

План јавних набавки за 2017 годину- измена

План јавних набавки Фонда за младе таленте за 2017. годину

Министарство омладине и спорта - План јавних набавки за 2017. годину

Подаци о закљученим уговорима на основу ЗЈН за 2016. годину

Фонд за младе таленте - План јавних набавки за 2016. годину

Министарство омладине и спорта - План јавних набавки за 2016. годину - измена

Министарство омладине и спорта - План јавних набавки за 2016. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у Министарству омладине и спорта

 

Top