Укупан број докумената
у овој категорији: 3

Атлетска дворана

Датум: 17.06.2019

Одлука о додели уговора за реконструкцију и адаптацију малих спортских терена

Датум: 14.08.2016

Решење о одобрењу програма за изградњу, опремање и одржавање спортских објеката на подручју РС у јединицама локалне самоуправе из четврте групе развијености - март, 2015

Датум: 02.08.2016

Top