Одељење за праћење и подршку програмима за развој спорта

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата "Србија", источно крило, приземЉе, канцеларија број 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18), Београд Телефон: 011 311 75 53, 311 73 57, 301 4001, 301 4002 Факс: 011 311 75 51 Електонска адреса: sport@mos.gov.rs Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Драгана Шушљик, административно-технички секретар Начелник Одељења за праћење и подршку програмима за развој спорта Опис послова и радних задатака начелника: Руководи, планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника, прати стање у области спорта и предузима мере из делокруга Одељења ради унапређења стања у области спорта, учествује у спровођењу Стратегије развоја спорта, учествује у припреми и реализацији акционих планова за спровођење Стратегије развоја спорта, припрема извештаје о извршењу буџета и врши анализу података који се односе на припрему финансијског плана и плана извршења, припрема извештаје о извршењу буџета по програмима и пројектима. Припрема предлог системских аката у области развоја и унапређења спорта, из делокруга рада државног органа и области јавних финансија. Учествује у изради системских аката у циљу одрживости финансирања области спорта из:

 1. Буџета РС,
 2. Средстава Локалне самоуправе и
 3. Средстава Јавних предузећа.

Учествује у изради Програмске структуре буџета на нивоу Сектора у циљу спровођења реформе јавних финансија и контроле јавне потрошње. Учествује у изради планских документа Приоритетних области финансирања у складу са Планом рада Владе РС и усвојеног буџета за текућу годину. Опис послова из делокруга рада Начелника Одељења

 • Израда и контрола свих аката о расподели буџетских средстава по свим основама (Решења);
 • Израда појединачних аката у области финансирања спорта;
 • Израда појединачних аката према другим државним органима;
 • Израда појединачних аката према корисницима буџетских средстава;
 • Израда годишњег Плана извршења Сектора за спорт;
 • Израда месечних планова расподеле буџетских средстава;
 • Израда месечних Извештаја о расподели буџетских средстава;
 • Израда извештаја програма рада Владе РС;
 • Израда Финансијског плана Сектора за спорт;
 • Израда Предлога буџета Сектора за спорт;
 • Израда Описа намене буџета Сектора за спорт;
 • Израда извештаја по налогу Интерног ревизора;
 • Израда извештаја по налогу Државне ревизорске институције;
 • Израда и припрема извештаја Комисији о расподели буџетских средстава;
 • Израда планова активности Сектора за спорт;
 • Израда захтева за промену месечних квота за расподелу буџетских средстава;
 • Израда захтева за промену апропријација за расподелу буџетских средстава;
 • Израда и контрола налога за исплату буџетских средстава Сектора за спорт;
 • Израда пројкеције буџета Сектора за спорт;
 • Израда информација ПР служби МОС из делокруга рада Сектора;
 • Контрола појединачних аката-уговори
 • Израда Извештаја о раду Сектора за спорт;
 • Израда предлога расподеле буџетских средстава на месечном нивоу;
 • Контрола исплате буџетских средстава по свим основама;
 • Израда предлога ребаланса буџета Сектора;
 • Израда ризика и процедура у Сектору за спорт;
 • Учествовање на радионицама на изради планова ПОФ;
 • Учествовање на радионицама за израду Програмске структуре буџета;
 • Израда аката за покретање поступка за попуњавање радних места у Сектору;
 • Учествовање у Комисији за попуњавање радних места;
 • Израда предлога Систематизације радних места у Сектору;
 • Израда аката и извештаја Народној скупштини РС (Анкетни одбор);
 • Израда аката Народној скупштини –Припрема материјала за Одбор;
 • Израда извештаја Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом;
 • Учествовање у раду Фокус групе за израду Националне стретегије за борбу против корупције;
 • Рад у Управном одбору Твининг пројекта «Имплементација Стратегије за борбу против дрога;
 • Израда недељних извештаја Сектора за спорт;

 

– др Мирко Кантар, начелник mirko.kantar@mos.gov.rs

Telefon: 011 213 7059 , 301 4003

Стратегија развоја спорта  (спровођење, праћење, ооцењивање и извештавање о спровођењу Стратегије развоја спорта и Акционог плана), Јавни позиви (Конкурс у области спорта), израда и праћење Акционог плана за спровођење програма Владе – област спорт / Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Олимпијски спортови  -  Припрема уговора, анализа и праћење финансијско-програмских активности гранских олимпијских спортских савеза, преко којих се остварује општи интерес у области спорта  - / 301 4004 / Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ……… Неолимпијски спортови – Припрема уговора, анализа и праћење финансијско-програмских активности гранских неолимпијских спортских савеза, преко којих се остварује општи интерес у области спорта:

 1. мр Рада Вуксановић

Додатни послови и одговорности Међународна такмичења од интереса за РС, спорт у војсци, спорт у полицији - мр Рада Вуксановић / 301 4004 / rada.vuksanovic@mos.gov.rs Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Организација спортских кампова; Календар спортских догађаја; Праћење програма Доплатне поштанске марке; Праћење програма предузећа субвенционисаних од стране Републике Србије за организацију међународних такмичења -  / 301 4016 /  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Школски, универзитетски и рекреативни спорт; Наука, усавршавање и оспособљавање у спорту; Статистика у области националног спорта; Афирмативни и развојни програми; Адресар националног спорта; Анализа програмских активности и  издавање подршке за системске иницијативе из цивилног друштва; Спорт у локалним заједницама; Заводи у спорту; Учествовње у узради системских аката. Национална признања и новчане награде; Стипендије врхунским спортистима аматерима; Праћење програма у области спорта; Визни режим; комуникација са цивилним друштвом; Милена Митић / 304 4018, 311 75 92 / milena.mitic@mos.gov.rs Праћење програма у области спорта ;

Top