Истраживања

Наслов Тип документа
Положај и потребе младих у Републици Србији 2019. Icon PDF
Извештај о евалуацији АП НСМ 2015-2017 Icon PDF
Истраживање положаја и потреба младих - 2016 (English) Icon PDF
Предузетништво младих - СРБ верзија - 2016 Icon PDF
Предузетништво младих - ENG верзија - 2016 Icon PDF
Истраживање активизма и информисаности младих - 2016 Icon PDF
Истраживање положаја и потреба младих - 2016 Icon PDF
Структура јавних извора финансирања у спорту - европска искуства - 2013 Icon PPT
Положај и потребе младих II - 2015 Icon PDF
Положај и потребе младих I - 2015 Icon PDF
Положај и потребе младих - 2014 Icon PDF
Проблеми и потребе младих у Србији - 2011 Icon DOC
Потребе и проблеми младих - 2010 Icon DOC
Положај и потребе младих - 2013 Icon DOC
Положај и потребе младих - 2012 Icon DOC
Мобилност, начин провођења слободног времена и најучесталији облици неформалног образовања младих - 2009 Icon DOC
Ментално здравље младих у Србији Icon PDF
Истраживање јавног мњења - RESOURCE 2 - 2009 Icon DOC
Истраживање јавног мњења - RESOURCE - 2009 Icon DOC
Идентитети грађана Србије у контексту европских интеграција - 2009 Icon DOC
Будућност омладине у Србији- могућности и перспективе - 2009 Icon DOC
Укупан број докумената у овој категорији: 21.