Укупан број докумената
у овој категорији: 38

Предузетништво младих, запошљивост NEET младих и вештине управљања каријером код младих у Србији - српска верзија

Датум: 04.06.2022

Предузетништво младих, запошљивост NEET младих и вештине управљања каријером код младих у Србији - енглеска верзија

Датум: 04.06.2022

Истраживање положаја и потребе младих у Републици Србији

Датум: 29.03.2022

Предузетништво младих, запошљивост НЕЕТ младих и вештине управљања каријером код младих у Србији

Датум: 22.03.2022

Предузетништво младих, запошљивост НЕЕТ младих и вештине управљања каријером код младих у Србији - енглеска верзија

Датум: 22.03.2022

Оквир система бриге о младима: Аналитички извештај о спроведеној компаративној анализи међународног и националног нормативног оквира са разматрањима и препорукама

Датум: 12.11.2021

Оквир система бриге о младима: Аналитички извештај о спроведеној компаративној анализи међународног и националног нормативног оквира са разматрањима и препорукама - Енглеска верзија

Датум: 12.11.2021

Упоредна анализа Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и међународних и националних стратегија/програма у области омладинске политике - Енглеска верзија

Датум: 12.11.2021

Упоредна анализа Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и међународних и националних стратегија/програма у области омладинске политике

Датум: 12.11.2021

Извештај о спровођењу Националне стратегије за младе у Републици Србији од 2015. до 2020. године

Датум: 28.09.2021

Годишња евалуација спровођења акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе 2020. годину

Датум: 28.09.2021

Извештај о реализацији за 2018. годину

Датум: 26.02.2021

Анализа основних показатеља положаја младих у Републици Србији и другим европским земљама - енг

Датум: 19.01.2021

Истраживање положаја и потребе младих у Србији 2020

Датум: 18.12.2020

Годишња евалуација спровођења 2019

Датум: 18.12.2020

Положај и потреба младих, теренско истраживање 2018

Датум: 18.12.2020

Анализа основних показатеља положаја младих у Републици Србији и другим европским земљама

Датум: 01.12.2020

Положај и потребе младих у Републици Србији 2019.

Датум: 31.12.2019

Извештај о евалуацији АП НСМ 2015-2017

Датум: 05.07.2018

Истраживање положаја и потреба младих - 2016 (English)

Датум: 08.02.2017

Предузетништво младих - СРБ верзија - 2016

Датум: 13.01.2017

Предузетништво младих - ENG верзија - 2016

Датум: 12.01.2017

Истраживање активизма и информисаности младих - 2016

Датум: 15.12.2016

Истраживање положаја и потреба младих - 2016

Датум: 15.12.2016

Структура јавних извора финансирања у спорту - европска искуства - 2013

Датум: 14.08.2016

Положај и потребе младих II - 2015

Датум: 14.08.2016

Положај и потребе младих I - 2015

Датум: 14.08.2016

Положај и потребе младих - 2014

Датум: 14.08.2016

Проблеми и потребе младих у Србији - 2011

Датум: 02.08.2016

Потребе и проблеми младих - 2010

Датум: 02.08.2016

Положај и потребе младих - 2013

Датум: 02.08.2016

Положај и потребе младих - 2012

Датум: 02.08.2016

Мобилност, начин провођења слободног времена и најучесталији облици неформалног образовања младих - 2009

Датум: 02.08.2016

Ментално здравље младих у Србији

Датум: 02.08.2016

Истраживање јавног мњења - RESOURCE 2 - 2009

Датум: 02.08.2016

Истраживање јавног мњења - RESOURCE - 2009

Датум: 02.08.2016

Идентитети грађана Србије у контексту европских интеграција - 2009

Датум: 02.08.2016

Будућност омладине у Србији- могућности и перспективе - 2009

Датум: 02.08.2016

Top