Укупан број докумената
у овој категорији: 15

Стратегија омладинског сектора до 2030. године

Датум: 13.01.2021

Анализа дигиталне трансформације друштва и њеног утицаја на живот младих људи

Датум: 15.03.2019

Препорука Савета министара државама чланицама о раду са младима

Датум: 15.03.2019

Резолуција o Стратегији Европске уније за младе за период 2019-2027

Датум: 15.03.2019

RYCO Sporazum i statut

Датум: 12.07.2018

EU Strategija prosirenja zapadni Balkan 2018

Датум: 12.07.2018

UN Agenda 2030

Датум: 12.07.2018

Open method of cooperation youth 2010-2018

Датум: 12.07.2018

EU Youth Report 2015

Датум: 12.07.2018

Водич кроз Стратегију Европа 2020

Датум: 14.08.2016

Извештај Европске комисије о младима (EU Youth Report)

Датум: 14.08.2016

Стратегија за младе - енглески

Датум: 14.08.2016

Стратегија Европске уније за младе – Улагање и оснаживање

Датум: 02.08.2016

Резолуција Савета о обновљеном оквиру за европску сарадњу на пољу омладине (2010-2018)

Датум: 02.08.2016

Декларација о омладинској политици Савета Европе у будућности: Агенда 2020

Датум: 02.08.2016

Top