Укупан број докумената
у овој категорији: 24

Записник са 17. седнице Савета за младе

Датум: 07.12.2021

Решење о разрешењу и именовању Савета за младе

Датум: 02.11.2021

Записник са 16. седнице Савета за младе

Датум: 26.07.2021

Записник са 15. седнице Савета за младе

Датум: 01.06.2021

Записник са 14. седнице Савета за младе

Датум: 12.05.2021

Записник са 13. седнице Савета за младе

Датум: 12.05.2021

Записник са 12. седнице Савета за младе

Датум: 12.05.2021

Решење о именовању чланова Савета за младе

Датум: 15.03.2021

Решење о разрешењу чланова Савета за младе

Датум: 05.03.2021

Записник са XI седнице савета за младе

Датум: 29.11.2019

Записник са X седнице савета за младе

Датум: 03.06.2019

Решења о измени састава Савета

Датум: 15.05.2019

Записник IX седница Савета - септембар 2018

Датум: 31.12.2018

Записник VIII седница Савета - децембар 2017.

Датум: 16.10.2018

Записник VII седница Савета - октобар 2017.

Датум: 08.01.2018

Записник VI седница Савета - децамбар 2016.

Датум: 14.10.2017

Записник V седница Савета - децамбар 2015.

Датум: 30.12.2016

Записник IV седница Савета - фебруар 2015.

Датум: 26.12.2016

Записник I седница Савета - фебруар 2014.

Датум: 14.08.2016

Записник II седница Савета - мај 2014.

Датум: 14.08.2016

Записник III седница Савета - септембар 2014.

Датум: 14.08.2016

Решење о измени састава Савета

Датум: 02.08.2016

Пословник о раду Савета за младе

Датум: 02.08.2016

Одлука о образовању Савета

Датум: 02.08.2016

Top