Публикације

Наслов Тип документа
Conclusions of the Council of Europe International Review Team: Youth policy in Serbia Icon PDF
Примена Националне стратегије за младе на локалном нивоу: Стандарди рада Канцеларије за младе и компетенције координатора Icon PDF
Евалуација Националне стратегије за младе (2008) у Републици Србији и Акционог плана 2009.–2014. Icon DOCX
Implementation of the National Strategy for Youth on the local level: Youth office standards and competences of youth office coordinators Icon PDF
Evaluation of the National Youth Strategy (2008) in the Republic of Serbia and Action Plan 2009-2014 Icon PDF
Студија изводљивости Национални ресурсни центар КВС Icon PDF
Стратешки оквир омладинске политике у Р.Србији – изазови и перспективе Icon PDF
Приручник за израду локалног акционог плана (ЛАП) за младе Icon PDF
Водич за рад са осетљивим групама младих Icon PDF
Бонтон: Свакодневна комуникација са особама са хендикепом Icon PDF
How to get successful: Manual for Local Youth Action Plan (LYAP) development Icon PDF
Feasibility Study National resource Centre CGC Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 12.