Ukupan broj dokumenata
u ovoj kategoriji: 38

Preduzetništvo mladih, zapošljivost NEET mladih i veštine upravljanja karijerom kod mladih u Srbiji - srpska verzija

Datum: 04.06.2022

Preduzetništvo mladih, zapošljivost NEET mladih i veštine upravljanja karijerom kod mladih u Srbiji - engleska verzija

Datum: 04.06.2022

Istraživanje položaja i potrebe mladih u Republici Srbiji

Datum: 29.03.2022

Preduzetništvo mladih, zapošljivost NEET mladih i veštine upravljanja karijerom kod mladih u Srbiji

Datum: 22.03.2022

Preduzetništvo mladih, zapošljivost NEET mladih i veštine upravljanja karijerom kod mladih u Srbiji - engleska verzija

Datum: 22.03.2022

Okvir sistema brige o mladima: Analitički izveštaj o sprovedenoj komparativnoj analizi međunarodnog i nacionalnog normativnog okvira sa razmatranjima i preporukama

Datum: 12.11.2021

Okvir sistema brige o mladima: Analitički izveštaj o sprovedenoj komparativnoj analizi međunarodnog i nacionalnog normativnog okvira sa razmatranjima i preporukama - Engleska verzija

Datum: 12.11.2021

Uporedna analiza Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i međunarodnih i nacionalnih strategija/programa u oblasti omladinske politike - Engleska verzija

Datum: 12.11.2021

Uporedna analiza Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i međunarodnih i nacionalnih strategija/programa u oblasti omladinske politike

Datum: 12.11.2021

Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za mlade u Republici Srbiji od 2015. do 2020. godine

Datum: 28.09.2021

Godišnja evaluacija sprovođenja akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade 2020. godinu

Datum: 28.09.2021

Izveštaj o realizaciji za 2018. godinu

Datum: 26.02.2021

Analiza osnovnih pokazatelja položaja mladih u Republici Srbiji i drugim evropskim zemljama - eng

Datum: 19.01.2021

Istraživanje položaja i potrebe mladih u Srbiji 2020

Datum: 18.12.2020

Godišnja evaluacija sprovođenja 2019

Datum: 18.12.2020

Položaj i potreba mladih, terensko istraživanje 2018

Datum: 18.12.2020

Analiza osnovnih pokazatelja položaja mladih u Republici Srbiji i drugim evropskim zemljama

Datum: 01.12.2020

Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji 2019.

Datum: 31.12.2019

Izveštaj o evaluaciji AP NSM 2015-2017

Datum: 05.07.2018

Istraživanje položaja i potreba mladih - 2016 (English)

Datum: 08.02.2017

Preduzetništvo mladih - SRB verzija - 2016

Datum: 13.01.2017

Preduzetništvo mladih - ENG verzija - 2016

Datum: 12.01.2017

Istraživanje aktivizma i informisanosti mladih - 2016

Datum: 15.12.2016

Istraživanje položaja i potreba mladih - 2016

Datum: 15.12.2016

Struktura javnih izvora finansiranja u sportu - evropska iskustva - 2013

Datum: 14.08.2016

Položaj i potrebe mladih II - 2015

Datum: 14.08.2016

Položaj i potrebe mladih I - 2015

Datum: 14.08.2016

Položaj i potrebe mladih - 2014

Datum: 14.08.2016

Problemi i potrebe mladih u Srbiji - 2011

Datum: 02.08.2016

Potrebe i problemi mladih - 2010

Datum: 02.08.2016

Položaj i potrebe mladih - 2013

Datum: 02.08.2016

Položaj i potrebe mladih - 2012

Datum: 02.08.2016

Mobilnost, način provođenja slobodnog vremena i najučestaliji oblici neformalnog obrazovanja mladih - 2009

Datum: 02.08.2016

Mentalno zdravlje mladih u Srbiji

Datum: 02.08.2016

Istraživanje javnog mnjenja - RESOURCE 2 - 2009

Datum: 02.08.2016

Istraživanje javnog mnjenja - RESOURCE - 2009

Datum: 02.08.2016

Identiteti građana Srbije u kontekstu evropskih integracija - 2009

Datum: 02.08.2016

Budućnost omladine u Srbiji- mogućnosti i perspektive - 2009

Datum: 02.08.2016

Top