Usvojena Lista preliminarnih rezultata po Konkursu za nagrađivanje srednjoškolaca za postignute rezultate na takmičenjima u 2020. godini

Usvojena Lista preliminarnih rezultata po Konkursu za nagrađivanje srednjoškolaca za postignute rezultate na takmičenjima u 2020. godini

Na 101. pisanoj sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije, održanoj 15. septembra 2021. godine, usvojena je preliminarna Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i preliminarna Lista kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2020. godine.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 516 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 297 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa, dok 219 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do 24. septembra 2021. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika nagrada Fonda za mlade talente Republike Srbije

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Liste možete preuzeti OVDE.

Model propratnog akta za dopunu dokumentacije možete preuzeti OVDE.

Top