Analiza konkursa iz oblasti omladinske politike u 2021. godini

U toku prve polovine 2021. godine, Ministarstvo omladine i sporta je sprovelo pet javnih konkursa u oblasti omladinske politike:

  1. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon”;
  2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
  3. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike;
  4. Javni konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
  5. Javni konkurs za podršku izradi dokumenata javnih politika i propisa.

Ministarstvo je uradilo analizu ovih konkursa, sa fokusom na teritorijalnu pokrivenost projektnih aktivnosti, a radi sagledavanja dostupnosti istih mladima širom Srbije. Analizu možete pogledati OVDE.

Za finansiranje je odobreno 98 projekata udruženja i jedinica lokalne samouprave  u ukupnom iznosu od 251.481.785,08 dinara, kojima se realizuje svih devet ciljeva Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Od 98 odobrenih projekata, na svih pet konkursa, 12 imaju aktivnosti samo u Beogradu, a 86 projekta pokriva i druge delove Srbije, ili celu Srbiju, odnosno 87,7% od odobrenih projekata imaju aktivnosti i van Beograda. Analizu sa grafičkim prikazom možete pogledati OVDE.

Top