Анализа конкурса из области омладинске политике у 2021. години

У току прве половине 2021. године, Министарство омладине и спорта је спровело пет јавних конкурса у области омладинске политике:

  1. Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су закон”;
  2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
  3. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;
  4. Јавни конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу;
  5. Јавни конкурс за подршку изради докумената јавних политика и прописа.

Министарство је урадило анализу ових конкурса, са фокусом на територијалну покривеност пројектних активности, а ради сагледавања доступности истих младима широм Србије. Анализу можете погледати ОВДЕ.

За финансирање је одобрено 98 пројеката удружења и јединица локалне самоуправе  у укупном износу од 251.481.785,08 динара, којима се реализује свих девет циљева Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године.

Од 98 одобрених пројеката, на свих пет конкурса, 12 имају активности само у Београду, а 86 пројекта покрива и друге делове Србије, или целу Србију, односно 87,7% од одобрених пројеката имају активности и ван Београда. Анализу са графичким приказом можете погледати ОВДЕ.

Top