Završna konferencija KOMS-a "Jaka udruženja mladih i za mlade za održivi uticaj na lokalne zajednice"

Završna konferencija projekta "Jaka udruženja mladih i za mlade za održivi uticaj na lokalne zajednice" održana je u Ustanovi kulture Parobrod u organizaciji Krovne organizacije mladih Srbije. Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo omladine i sporta.

U uvodnom delu goste su pozdravili Marjan Cvetković, predsednik upravnog odbora KOMS-a i pomoćnica ministra za omladinu Snežana Klašnja.

Marjan Cvetković je istakao značaj prvog po redu razvojnog projekta Krovne organizacije mladih i nadu da će ovaj projekat doprineti jačanju lokalnog nivoa omladinske politike. Jake omladinske organizacije učiniće Krovnu organizaciju mladih jačom, povećati vidljivost mladih i imati veći uticaj na kreiranje omladinske politike. Kako je ovo prvi projekat razvojnog tipa, istakao je da se nada da će dati preporuke za realizaciju sličnih projekata u budućnosti.

Snežana Klašnja izrazila je zadovoljstvo što je Ministarstvo omladine i sporta partner na ovom projektu i istakla da je zajednički cilj da udruženja mladih i za mlade zajedno rastu, a time i Krovna organizacija mladih.

Izrazila je očekivanje da će Krovna organizacija mladih uskoro postati krovni savez mladih prema odredbama Zakona o mladima i istakla da Ministarstvo omladine i sporta Krovnu organizaciju mladih prepoznaje kao saradnika u različitim programima, projektima i aktivnostima, kao što je rad na  inicijativi za osnivanje Unije mladih Zapadnog Balkana. Najavila je učešće Srbije na Evropskoj konferenciji o mladima. Pojedine segmente rada, kao što je komenadžment je potrebo unaprediti, a ovaj projekat je dobra prilika za to. Istakla je da pored učinjenog ima još prostora za stvaranje i razmenu znanja, jer sa znanjima imamo veće šanse, znanje je moć.

Do kraja konferencije održane su dve panel diskusije sa temema "Mreža kao platforma za razvoj i saradnju udruženja mladih i za mlade" i "Jačanje kapaciteta udruženja mladih i za mlade za održiv uticaj na lokalne zajednice u budućnosti", u okviru kojih su članovi organizacija učesnica u projektu podelili svoja iskustva sa prisutnima.

U projektu je učestvovalo 25 organizacija članica KOMS-a kroz dva paralelna procesa, obuke i mentorskog programa, gostovalo je 15 predavača, održano 60 mentorskih sastanaka i napravljeno 15 razvojnih planova mentorisanih organizacija.

Top