Pomoćnica ministra za omladinu otvorila događaj „Sa privredom na ti: mladi i posao“

Ovaj događaj realizuje se u okviru projekta #Praksam – Uvođenje mladih u svet rada kroz radne prakse, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta.

Pozdravljajući prisutne, pomoćnica ministra za omladinu osvrnula se na višegodišnju uspešnu saradnju sa Beogradskom otvorenom školom u oblastima obrazovanja i zapošljavanja mladih, te ukazala na nameru Ministarstva da nastavi da podržava unapređenje zapošljivosti mladih i njihovo povezivanje sa svetom rada, između ostalog i kroz podršku projektima poput ovog.

Pomoćnica minstra za omladinu, Snežana Klašnja, BOŠ

Pohvalila je činjenicu da je projektom #Praksam, čiji je današnji skup deo, omogućena četvoromesečna praksa za 28 mladih ljudi, izrazivši nadu da će današnje povezivanje mladih i predstavnika kompanija dodatno približiti mladima svet rada i potencijalne poslodavce.

"Youth2Business" skup ima za cilj da okupi predstavnike privrede i mlade, obezbeđujući prostor za njihovo povezivanje i dijalog. Kroz događaje ovog tipa, mladi ljudi mogu da saznaju više o pojedinačnim iskustvima uspešnih ljudi, uspešnim poslovnim poduhvatima u Srbiji, kao i da se informišu o kompanijama u kojima bi se njihove ambicije i stečena znanja mogla ostvariti u punom kapacitetu.

Pomoćnica minstra za omladinu, Snežana Klašnja, BOŠ

Tokom ovog skupa, prisutni mladi imali su priliku da razgovaraju sa predstavnicima različitih kompanija koje posluju u Srbiji i dođu do dragocenih podataka o radu istih, što će doprineti njihovom boljem razumevanju sveta rada i zahteva koji isti stavlja pred svakog mladog čoveka.

Top