Otvorena treća sezona "Škole poslovnih veština" - Careers

Klašnja je upozorila na trend opadanja procenta mladih u opštoj populaciji i u EU ali i Srbiji, ali i dodala kako naša zemlja mlade posmatra kao sadašnjost i ima poverenje u njihov potencijal i snagu da razvijajući sebe, razvijaju i društvo.

"Borimo se da mladi budu zastupljeni u svim sektorskim politikama i da se njihov glas čuje, ali i da se oni odgovorno odnose prema zajednici. Borimo se za kvalitetno i dosputno obrazovanje, kako formalno tako i neformalno, i za zapošljavanje mladih i smanjenje nezaposlenosti posebno kod mladih iz osetljivih grupa", istakla je Klašnja.

Snežana Klašnja

Prema njenim rečima, Ministarstvo omladine i sporta zagovara regionalnu i međunarodnu saranju koja će omogućiti razmenu iskustava i znanja u izgradnji sveta sa mladima i uvažavanje međunarodnih okvira u omladinskoj politici, i kao primer navela da je samo u 2015. godini Ministarstvo omladine i sporta podržao 71 projekat usmeren ka realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade, od kojih je jedan i upravo otvorena Škola poslovnih veština.

Ona je podsetila na poziv ministra Vanje Udovičića da se u vreme krize investira u mlade, i izrazila uverenje da će se inicijativa Studentske unije ETF-a i sprovođenje ovog projekta proširiti i na druge Univerzitete u zemlji, kako bi što veći broj studenata imao prilike da se na ovaj način uključi u praćenje savremenih trendova u nauci i biznis sektoru.

Na svečanom otvaranju treće sezone Škole poslovnih veština govorili su još i prorektorka Univerziteta u Beogradu prof. dr Nada Kovačević, potpresednik Narodne skupštine Vladimir Marinković i direktorka projekta Marija Jelić, a predavanje na temu važnosti uloge ekonomije u modernoj diplomatiji je održao predavač gospodin Walter Andrusyszyn.

Top