Održan prvi međunarodni forum za karijerno vođenje

Otvarajući skup, pomoćnik ministra omladine i sporta Snežanja Klašnja je podsetila da je godinu dana po donošenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja počeo da se realizuje projekat sa ciljem da se kroz unapređenje rada univerzitetskih karijernih centara odgovori na potrebe, pre svega, studenata, ali i poslodavaca i akademskog osoblja. Klašnja je dodala i da je sprovođenjem Stratagije od 2010. do 2014. godine koordiniralo Ministarstvo omladine i sporta.

Prema njenim rečima, karijerno vođenje je postalo sastavni deo savremenih politika obrazovanja, zapošljavanja i omladine.

"Pokazalo se da se pojedincima bez obzira na uzrast može pomoći u učenju, sticanju veština potrebnih na tržištu rada, samozapošljavanju ili preduzetništvu. Naročito poslednjih godina karijerno vođenje uz koncept celoživotnog učenja zauzima sve značajnije mesto u evropskim i svetskim okvirima kao mehanizam za povećanje zapošljivosti. pre svega, mladih osoba", smatra Klašnja.

Obraćajući se učesnicima, ona je upozorila da se Srbija, kao i neke druge zemlje suočava sa krizom veština mladih.

"Brojna istraživanja pokazuju da uprkos visokom broju nezaposlenih mladih, mnogi poslodavci nisu u stanju da popune radna mesta jer ne mogu da pronađu osobe sa odgovarajućim veštinama", primećuje pomoćnik ministra za omladinu, a rešenje vidi u spremnosti da se sistemi obrazovanja i obuke inoviraju kako bi odgovarali zahtevima tržišta rada.

"Imajući to u vidu, naše ministarstvo je 2015. godinu započelo donošenjem novog strateškog dokumenta za mlade i pokretanjem inicijative za njihovo zapošljavanje u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Već smo obavili prve razgovore sa predstavnicima uspešnih kompanija. Želimo da od poslodavaca čujemo koje veštine očekuju da poseduje mlada osoba koja traži posao. U skladu sa tim kreiraćemo set mera koje će im pomoći da ih steknu i tako olakšamo njihovo zaposlenje", istakla je Klašnja.

Forum "Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji", između ostalog, treba da doprinese proaktivinijem stavu studenata da sami sebi pomognu i obezbede šire mogućnosti za zapošljavanje.

Nosilac projekta CareerS je Univerzitet u Beogradu, koordinator Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, a članovi konzorcijuma Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta i državni univerziteti iz Novog Sada, Kragujevca i Niša, Univerzitet Singidunum, Studentska konferencija univerziteta Srbije, Beogradska otvorena škola, Infostud, Javno preduzeće Elektromreža Srbije i evropski partneri iz Italije, Poljske i Velike Britanije.

Top