Одржан први међународни форум за каријерно вођење

Отварајући скуп, помоћник министра омладине и спорта Снежања Клашња је подсетила да је годину дана по доношењу Стратегије каријерног вођења и саветовања почео да се реализује пројекат са циљем да се кроз унапређење рада универзитетских каријерних центара одговори на потребе, пре свега, студената, али и послодаваца и академског особља. Клашња је додала и да је спровођењем Стратагије од 2010. до 2014. године координирало Министарство омладине и спорта.

Према њеним речима, каријерно вођење је постало саставни део савремених политика образовања, запошљавања и омладине.

"Показало се да се појединцима без обзира на узраст може помоћи у учењу, стицању вештина потребних на тржишту рада, самозапошљавању или предузетништву. Нарочито последњих година каријерно вођење уз концепт целоживотног учења заузима све значајније место у европским и светским оквирима као механизам за повећање запошљивости. пре свега, младих особа", сматра Клашња.

Обраћајући се учесницима, она је упозорила да се Србија, као и неке друге земље суочава са кризом вештина младих.

"Бројна истраживања показују да упркос високом броју незапослених младих, многи послодавци нису у стању да попуне радна места јер не могу да пронађу особе са одговарајућим вештинама", примећује помоћник министра за омладину, а решење види у спремности да се системи образовања и обуке иновирају како би одговарали захтевима тржишта рада.

"Имајући то у виду, наше министарство је 2015. годину започело доношењем новог стратешког документа за младе и покретањем иницијативе за њихово запошљавање у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Већ смо обавили прве разговоре са представницима успешних компанија. Желимо да од послодаваца чујемо које вештине очекују да поседује млада особа која тражи посао. У складу са тим креираћемо сет мера које ће им помоћи да их стекну и тако олакшамо њихово запослење", истакла је Клашња.

Форум "Развој каријерног вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији", између осталог, треба да допринесе проактивинијем ставу студената да сами себи помогну и обезбеде шире могућности за запошљавање.

Носилац пројекта CareerS је Универзитет у Београду, координатор Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, а чланови конзорцијума Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство омладине и спорта и државни универзитети из Новог Сада, Крагујевца и Ниша, Универзитет Сингидунум, Студентска конференција универзитета Србије, Београдска отворена школа, Инфостуд, Јавно предузеће Електромрежа Србије и европски партнери из Италије, Пољске и Велике Британије.

Top