Održan informativni forum zemalja Zapadnog Balkana „Erazmus+: Mladi u akciji”

Ovaj informativni i konsultativni forum zajednički su organizovali SALTO Resurs centar za Jugoistočnu Evropu i organizacija civilnog društva Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID, kontakt tačka za Program „Erazmus+: Mladi u akciji” u Crnoj Gori. Događaju je prisustvovalo više od 60 učesnika – predstavnika relevantnih evropskih, regionalnih i nacionalnih institucija, kao i organizacija civilnog društva, iz svih zemalja Zapadnog Balkana.

Glavni ciljevi Foruma su bili razmena informacija i iskustava, sticanje novih znanja o Programu „Erazmus+: Mladi u akciji”, ali i rad na razvoju preporuka za povećanje korišćenja i relevantnosti programa u regionu Zapadnog Balkana. Poslednji dan foruma je bio posvećen konsultacijama među donosiocima odluka o navedenom programu, a sve radi iznalaženja zajedničkih preporuka za budući razvoj programa.

Snežana Klašnja, forum Erazmus +

EU Program „Erazmus+: Mladi u akciji” prepoznat je kao program koji ostvaruje glavne ciljeve kroz projekte mobilnosti mladih i omladinskih radnika, izgradnju kapaciteta za mlade i uspostavljanje strateških partnerstava između relevantnih organizacija i institucija zemalja Evropske unije i Jugoistočne Evrope. Ciljevi ovog programa, ali i učešće predstavnika Republike Srbije na ovakvim i sličnim regionalnim i međunarodnim forumima i konferencijama, obiluju potencijalom za značajan doprinos razvoju i sprovođenju omladinskog rada i omladinske politike u regionu, kao i podsticanju saradnje mladih i institucija za mlade na prostoru Zapadnog Balkana.

Top