Одржан информативни форум земаља Западног Балкана „Еразмус+: Млади у акцији”

Овај информативни и консултативни форум заједнички су организовали САЛТО Ресурс центар за Југоисточну Европу и организација цивилног друштва Асоцијација за демократски просперитет – ЗИД, контакт тачка за Програм „Еразмус+: Млади у акцији” у Црној Гори. Догађају је присуствовало више од 60 учесника – представника релевантних европских, регионалних и националних институција, као и организација цивилног друштва, из свих земаља Западног Балкана.

Главни циљеви Форума су били размена информација и искустава, стицање нових знања о Програму „Еразмус+: Млади у акцији”, али и рад на развоју препорука за повећање коришћења и релевантности програма у региону Западног Балкана. Последњи дан форума је био посвећен консултацијама међу доносиоцима одлука о наведеном програму, а све ради изналажења заједничких препорука за будући развој програма.

Снежана Клашња, форум Еразмус +

ЕУ Програм „Еразмус+: Млади у акцији” препознат је као програм који остварује главне циљеве кроз пројекте мобилности младих и омладинских радника, изградњу капацитета за младе и успостављање стратешких партнерстава између релевантних организација и институција земаља Европске уније и Југоисточне Европе. Циљеви овог програма, али и учешће представника Републике Србије на оваквим и сличним регионалним и међународним форумима и конференцијама, обилују потенцијалом за значајан допринос развоју и спровођењу омладинског рада и омладинске политике у региону, као и подстицању сарадње младих и институција за младе на простору Западног Балкана.

Top