Ministar Udovičić sa novim šefom Misije OEBS-a u Srbiji – Nastavak bogate saradnje

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić sastao se danas sa novim šefom Misije OEBS-a u Srbiji, ambasadorom  Janom Bratuom i razgovarao o nastavku veoma uspešne dosadašnje saradnje. Ministar Udovičić je na samom početku ambasadoru Bratuu poželeo dobrodošlicu u Republiku Srbiju i puno uspeha u daljem radu.

Bogata saradnja Ministarstva omladine i sporta i Misije OEBS-a u Srbiji obuhvata niz zajedničkih projekata koji su se odnosili na stvaranje povoljnog ambijenta i mogućnosti za mlade da slobodno i dobrovoljno učestvuju u društvenom životu, promociji ljudskih prava, osnovnih sloboda, demokratskih principa, dijaloga i vladavine prava. Takođe, fokus zajedničkog delovanja bio je i na primeni standarda  nediskriminacije, jednakih mogućnosti, razvoja i sprovođenja modela inkluzivne politike, kao i unapređivanju rada sa ranjivim grupama mladih.

Ministarstvo omladine i sporta i Misija OEBS-a sarađivali su i prilikom izrade Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2015-2017.

Pored toga, tokom 2021. godine Misija OEBS-a u Srbiji će podržati Lokalni ogranak Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Beogradu, kao i Nacionalnu asocijaciju kancelarija za mlade.

Top