Kompanije otvorile vrata za najbolje studente

„Jasno je da je nezaposlenost mladih najveći problem našeg društva. Ako želimo uspešno da rešimo problem nezaposlenosti moramo više da slušamo glas privrede. To je apsolutni prioritet Vlade Srbije. Zato smo pokrenuli razgovore s privrednicima, kako bismo se iz prve ruke upoznali sa njihovim kadrovskim potrebama i zajednički kreirali set mera koje će omogućiti povećanje zaposlenosti mladih“, rekao je, nakon potpisivanja memoranduma, ministar Vanja Udovičić, objasnivši da praksa pokazuje da često ima otvorenih radnih mesta koja ne mogu biti popunjena mladima, jer ne ispunjavaju uslove ili im nedostaju određena znanja i iskustva.

„Upravo zato, želimo da nam predstavnici privrede kažu šta je to što je neophodno da bi oni zapošljavali mlade, kakve obuke ili neformalno obrazovanje su neophodni mladima da bi se kvalifikovali za posao. Ako želimo da povećamo konkurentnost mladih i smanjimo nezaposlenost, ključno je uskladiti i formalni i neformalni sistem obrazovanja s realnim potrebama privrede. Ministarstvo omladine i sporta, kao kuća svih mladih u našoj zemlji, i Srpska asocijacija menadžera koja okuplja najznačajnije predstavnike najboljih kompanija koje posluju u našoj zemlji, obavezali su se da će biti partneri na projektu povećanja zaposlenosti mladih“, poručio je ministar omladine i sporta.

Nakon svečanog potpisivanja memoranduma, stipendisti Fonda za mlade, koji funkcioniše u okviru Ministarstva omladine i sporta, imali su priliku da se u direktnom kontaktu s predstavnicima 33 kompanije članice SAM-a upoznaju sa dostupnim programima praksi i zapošljavanja.

 „Danas imamo priliku da spojimo najbolje talente u našoj zemlji, a sutrašnje poslovne lidere sa uspešnim domaćim i stranim kompanijama i na taj način im omogućimo da steknu praktična znanja i pronađu posao. Često se susrećemo sa situacijom da najbolji mladi talenti u Srbiji ne uspevaju da razvijaju svoje potencijale, jer nemaju pravu priliku za to. Kompanije koje su danas sa nama su organizacije koje vrednuju ljudski kapital i svesne su da investiranje u mlade ljude sa visokim potencijalom predstavlja ključ da se održi konkurentska prednost na tržištu na duži rok. Zahvaljujem se kompanijama koje su se odazvale našem pozivu da mladima pružimo podršku, kao i Ministarstvu omladine i sporta i Fondu za mlade talente na inicijativi i razumevanju potrebe za zajedničkim nastupom svih nas sa samo jednim ciljem", stvaranjem bolje ekonomije, kao osnovom za stvaranje bolje Srbije”, izjavio je predsednik Srpske asocijacije menadžera Milan Petrović.

Neke od kompanija koje su stipendistima Fonda predstavile dostupne programe praksi i zapošljavanja bile su i: Banka Inteza, PwC, Gorenje, VIP mobajl, NIS, Filip Moris, Hajniken, Telekom, Knjaz Miloš, Bambi, McCann grupa, Henkel, MK grupa, Orion telekom, Zlatiborac, Atlantik grupa, PMI i Roaming grupa.

Fond za mlade talente Republike Srbije ima za cilj podsticanje i vrednovanje izuzetnih postignuća mladih talenata u različitim oblastima, u cilju njihovog akademskog i stručnog usavršavanja, kao i profesionalnog napretka. Od osnivanja Fonda, u avgustu 2008. do danas, Fond je stipendirao i nagradio više od 15.400 studenata i učenika srednjih škola.

Srpska asocijacija menadžera, koja je osnovana 2006. godine u Beogradu, danas okuplja preko 300 članova i usmerena je na kontinuiranu saradnju sa Vladom Republike Srbije i njenim institucijama putem zajedničkih aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje privrednog ambijenta naše zemlje, borbu protiv sive ekonomije, podršku razvoju preduzetništva u Srbiji, kao i edukaciji i promociji menadžerkog kadra, sa posebnim akcentom na mlade ljude i mlade menadžere.

     
Top