Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta – Sa mladima, za mlade

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić učestvovao je u dijalogu sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije i mladima iz organizacija civilnog društva. Glavne teme dijaloga bile su unapređenje položaja mladih i njihovo aktivno učešće u procesima donošenja svih odluka.

„Nastavićemo da pružamo kontinuiranu podršku mladima i u vremenima izazova sa kojima se ceo svet susreće. Tu smo da u neposrednom dijalogu podstaknemo mlade da sa nama otvoreno dele svoje ideje. Dijalog sa mladima je ključan za dalje razvijanje i produbljivanje poverenja. Preduslov za uspešnu saradnju na polju omladinske politike je da se čujemo, a uslov da se razumemo. Ministarstvo omladine i sporta podržava niz projekata kojima se podstiču razvoj i inicijative mladih, što ćemo nastaviti i ubuduće”, istakao je ministar Udovičić nakon razgovora sa mladima.

Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta je aktivnost koja je predviđena u sklopu projekta ”Mladi imaju prednost”, koji Krovna organizacija mladih Srbije realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta.

Dijalog se održao u onlajn formatu, putem „Zoom” platforme, a sam događaj se  prenosio na društvenim mrežama KOMS-a.

 

Top