Saradnja sa međunarodnim donatorima

1. Podsticanje zapošljavanja mladih (GIZ YEP)

Podržava: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ), sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)

Trajanje: 2015-2019. godina

Cilj projekta: podrška mladima u Republici Srbiji starosti od 15 do 35 godina kako bi unapredili svoj položaj na tržištu rada i brže došli do posla. Projekat podržava organizacije, hub-ove i centre koji omogućavaju podsticajno okruženje mladima za sticanje preduzetničkih veština i započinjanje sopstvenog posla.

2. „Od obrazovanja do zapošljavanja: razvoj veština mladih i privatno – javnih partnerstava u Republici Srbiji”

Podržava: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Trajanje: 2015-2019. godina

Cilj projekta: inkluzivno i održivo povećanje zapošljivosti mladih u Republici Srbiji. Program podržava 3 vrste projekata koji podstiču zapošljavanje i zapošljivost: 1) Inovativni pristupi za unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti mladih; 2) Program obuka na radnom mestu i 3) Programi neformalne obuke za teško zapošljive kategorije mladih.

3. „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredineˮ

Podržava: Globalni fond za životnu sredinu, a realizuje UNDP

Trajanje: 2016-2021. godina

Cilj projekta: spektar tema koje su obuhvaćene projektom je vrlo kompleksan, a jedan manji segment uključuje i omladinu u kontekstu jačanja kapaciteta udruženja za realizaciju projekata i informisanosti mladih o životnoj sredini.

4. „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji”

Podržava: Švedska agencija za međunarodnu saradnju, a sprovode 4 UN Agencije - UNFPA, UNDP, UN Women i UNICEF

Trajanje: 2016-2019. godina

Cilj projekta: dalji razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Posebna svrha projekta jeste dodatno unapređenje pravnog i političkog okvira, jačanje sistema prevencije i mehanizama za pomoć ženama koje su pretrpele nasilje i unapređenje pristupa delotvornoj zaštiti od nasilja kroz održivo pružanje opštih i specijalističkih usluga.

5. Plan rada između Ministarstva omladine i sporta i UNICEF-a u Srbiji

Trajanje: 2019-2020. godina

Cilj saradnje: uspostaviti efikasan sistem koji će omogućiti relevantno, kvalitetno i pravično angažovanje mladih, naročito za one najosetljivije, pri čemu će ojačati učenje i društvene rezultate. Cilj je da su adolescenti i mladi konsultovani, da stiču i praktikuju veštine za podsticanje inovativnih rešenja za mlade pogođene siromaštvom, nedaćama i one koji su isključeni.

6. IPA 2014 „Inovativne, integrisane usluge prilagođene mladima usmerene na razvoj preduzetničkih veština, i modeli i paketi aktivne inkluzije uspostavljeni i stavljeni u funkciju kroz lokalna partnerstva”

Podržava: Evropska unija uz nacionalno sufinansiranje, a osnovni institucionalni korisnici su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta

Trajanje: 2019-2021. godina

Cilj projekta: aktivnosti će sprovoditi republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove. Sprovođenjem grant šeme povećaće se obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvena uključenost mladih.

7. IPA 2014 „Unapređena socijalna infrastruktura kroz rekonstrukciju, obnovu i poboljšane bezbednosne uslove dečjih igralištaˮ

Podržava: Evropska unija, a Ministarstvo omladine sporta je krajnji korisnik

Trajanje: 2018-2020. godina

Cilj projekta: rekonstrukcija 27 igrališta u 11 gradova u Srbiji (Beograd, Vranje, Kragujevac, Niš, Novi Pazar, Novi Sad, Požarevac, Subotica, Užice, Šabac i Kruševac). Postojeća ruinirana igrališta biće rekonstruisana tako što će se na njima postaviti nova, bezbedna podloga i nova oprema, u skladu sa evropskim standardima bezbednosti i sigurnosti.

Top