Zaštita dece prioritet Vlade

Zaštita dece i mladih od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima je prioritet i potrebno je dodatno unaprediti ovu oblast – zaključak je današnje nacionalne konferencije koju je organizovao Centar za prava deteta uz podršku Ministarstva omladine i sporta i Delegacije Evropske unije. Pomoćnik ministra za sport Dragan Atanasov rekao je da je rad na unapređenju sistema prevencije i zaštite dece i mladih od nasilja od izuzetne važnosti i da je obaveza države da preduzme sve mere kako bi zaštitila decu. „Naš osnovni cilj je da uspostavimo mehanizme za zaštitu dece i mladih od svih oblika nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima, odnosno da ojačamo vaspitnu ulogu sporta u razvoju pozitivnih društvenih vrednosti kod dece i mladih i promociju vaspitnih potencijala rekreativnih i sportskih aktivnosti na svim nivoima“, istakao je Atanasov. Generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije Đorđe Višacki rekao je da je zaštita dece jedan od prioriteta u radu te institucije. „Zaštita dece je od 2004. godine prepoznata kao jedan od prioriteta u radu Vlade. Olimpijski komitet Srbije godinama sprovodi niz akcija koje su u liniji strategije Međunarodnog olimpijskog komiteta i koje promovišu univerzalne olimpijske vrednosti - uvažavanje protivnika, nenasilje i ferplej“, poručio je Višacki. Na konferenciji su govorili i šef operativnog sektora Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Martin Kern, predsednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar i menadžerka projekta Milena Golić Ružić. Kern je rekao da će Evropska unija nastaviti da podržava projekte koji unapređuju sistem zaštite dece i mladih, dok je Šoštar kazao da Sportski savez Srbije podržava sve aktivnosti usmerene na borbu protiv nasilja. Ova nacionalna konferencija okupila je predstavnike relevantnih ministarstava i institucija, sportskih saveza i organizacija, nacionalnih i međunarodnih organizacija koje se bave prevencijom i zaštitom dece od nasilja, sportske stručnjake i stručnjake u sportu, mlade sportiste i sportistkinje, roditelje mladih sportista i sportistkinja.
Top