Usvojene Preliminarne liste za najbolje studente u Srbiji za školsku 2016/17. godinu

Ministarstvo omladine i sporta – Fond za mlade talente saopštava da je na 71. sednici, održanoj 27. februara 2017. godine, kojom je predsedavao ministar omladine i sporta i predsednik Fonda za mlade talente Vanja Udovičić, doneta Odluka o usvajanju Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje do 850 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2016/17. godinu.

Na ovogodišnji konkurs Fonda, koji je trajao od 28. decembra 2016. godine do 27. januara 2017. godine, prijavilo se ukupno 1991 kandidat. Listu preliminarnih rezultata čine Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa sa osnovnih akademskih studija i master akademskih studija, Lista kandidata koji su izjavom dali saglasnost da državni organ pribavi podatke iz službene evidencije i za koje se trenutno provera status državljanstva, a koji su dostavili sva obavezna dokumenta predviđena uslovima konkursa i Lista kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa i (ili) imaju nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na konkurs mogu podneti primedbe Fondu za mlade talente najkasnije do utorka, 7. marta 2017. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe biće utvrđena Lista dobitnika stipendije.

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Uz navedene liste objavljena je i informacija o načinu i rokovima podnošenja primedbi po navedenom konkursu.

Listu možete preuzeti OVDE.

Top