Usvojena lista preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje studenata na studijama u inostranstvu za školsku 2019/2020. godinu

Na 90. sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije, održanoj 26. novembra 2019. godine, doneta je Odluka o usvajanju Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2019/2020. godinu.

Prijavu na Konkurs podnelo je 464 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 379 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa, dok 85 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do 4. decembra  2019. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Uvid u listu preliminarnih rezultata konkursa možete izvršiti OVDE.

 

Top