Usvojena Lisabonska deklarcija o omladinskoj politici i programima

Poslednjeg dana Svetske konferencije ministara nadležnih za mlade i Omladinskog foruma Lisabon 21 (21-23.jun) specijalna izaslanica generalnog sekretara UN za mlade Jajatma Vikramanajake predstavila je Lisabonsku deklaraciju o omladinskoj politici i programima koja je usvojena na Konferenciji. Ministri i omladinski delegati obavezali su se da u okviru svojih nadležnosti i odgovornosti primene mere koje su navedene Deklaraciji  i da zajedno rade na poboljšanju kvaliteta života mladih posebno u onim oblastima koje su definisane i Agendom 2030 i UN strategiojom za mlade a koja su se pokazala kao najveći izazovi za ostvarivanje.


Konferenciju je zatvorio ministar obrazovanja Portugala Tiago Brandao Rodrigez  i Generalni sekretar Ujedinjenih nacija  Antonio Guteres. Generalni sekretar UN je  pozvao mlade da dođu u septembru u Njujork na Skupštinu UN  kada će se razmatrati šta je ostvareno od Agende 2030 i koji se koraci očekuju da se realizuju do 2030 da bi se postigli ciljevi održivog ravoja, istakavši da mladi mogu i moraju da vode društva napred i da učestvuju u donošenju odluka.

Na marginama Konferencije delegacija Srbije je ostvarila brojne bilateralne susrete koji su rezultovali konkretnim planovima saradnje u oblasti omladinske politike.

 

Top