Udovičić: Želja je da sport ne bude privilegija, već da bude dostupan svim građanima

,,Ono što je meni kao ministru veoma značajno jeste razvoj baze samog sporta: briga o deci, zabrana diskriminacije i svega onoga što naša deca trpe danas, sređivanje ugovora, menadžera, besplatni pregledi za decu, itd. Sve prethodno navedeno predstavlja širenje te baze“, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Ministar je rekao da je želja da se ovim zakonom omogući da sami klubovi ili organizacije, otvaraju što više klubova ali u vidu sportskih privrednih društava, ili samo privrednih društava jer, kako kaže, smatra da je neophodno razvijati samu rekreaciju. ,,Novi zakon se bavi time da sport ne bude privilegija, već da bude dostupan svim građanima Republike Srbije. Mislim da to svaki građanin zaslužuje, da Srbija jeste sportska nacija i da upravo takav jedan poklon svim građanima i treba da pružimo“, poručio je ministar Udovičić. On je napomenuo da je reč o izmenama i dopunama postojećeg zakona o sportu, ali s obzirom na to da je izmenjeno preko 50% članova, zbog toga se donosi novi zakon. Ministar je naglasio da će lično prisustvovati na svih 10 javnih rasprava.
Top