Udovičić u jednoj od najprestižnijih sportskih klinika - 20 stručnjaka iz Srbije dobilo posao u Aspetaru 

Prvu grupu stručnjaka koji, uz četvorogodišnji ugovor, odlaze u Katar činiće osam doktora sportske medicine, osam fizioterapeuta i četiri medicinska tehničara.

„Srbija ima izuzetne stručnjake iz oblasti sportske medicine, a saradnjom s Aspetarom, našim mladim lekarima i fizioterapeutima smo otvorili vrata u svetu i omogućili im da steknu znanje koje će po povratku u zemlju moći da podele s kolegama u Srbiji“, rekao je ministar Udovičić, izrazivši posebnu zahvalnost doktoru Nebojši Popoviću, koji je začetnik ideje o saradnji „Aspetara“ sa Zavodom za sport.

„Doktor Popović, osvajač olimpijskog rukometnog zlata za Jugoslaviju, čuveni hirurg ortoped, već godinama radi u Aspetaru kao direktor medicine, i, prepoznajući stručnost naših ljudi u sportskoj medicini, prvi je pokrenuo ideju o ovoj saradnji od koje će svi imati korist“, kazao je ministar.

Na sastanku je bilo reči o mogućnosti da sledeće godine godine u Beogradu Zavod za sport i „Aspetar“ zajednički organizuju kongres sportske medicine, koji bi se kasnije organizovao na svake dve godine.

Ministar je u Dohi obišao kliniku i bolnicu u sastavu „Aspetara“, jedne od najprestižnijih ustanova za sportsku medicinu koji spada u grupu od svega 10 klinika u svetu koje imaju FIFA licencu.

Republički zavod za sport, isntitucija sa tradicijom od 60 godina u oblasti sportske medicine, je prvi, od samo tri evropske ustanove, koji je potpisao ugovor o saradnji i razmeni stručnjaka s katarskom klinikom.

Top