Udovičić sa predstavnicima Egzita

,,Egzit nije samo muzički festival – to je manifestacija koja ima veliku ulogu i uticaj na današnju omladinu. Upravo zbog toga, Ministarstvo omladine i sporta od svog osnivanja pruža podršku ovom festivalu“, rekao je ministar Udovičić.

Do sada je preko konkursa za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora, festival finansiran sa preko 6,6 miliona dinara. Krajem 2014. godine započeti su razgovori sa Fondacijom EXIT, KOMS-om i Gradom Novim Sadom oko podrške Ministarstva omladine i sporta kandidaturi Novog Sada za Evropsku prestonicu mladih 2018. godine.

,,Preko 90 % angažovanih na Egzitu, kao i posetilaca su mladi. Na ovom festivalu se, pored zabavnih, održavaju i različiti edukativni sadržaji – promoviše se bezbednost u saobraćaju, kao i bezbednost mladih uopšte, stvaranje uslova za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razvijanje interkulturalnosti, podržava se volonterizam i aktivno učešće mladih u društvu – zato Ministarstvo omladine i sporta prepoznaje značaj ove manifestacije“, zaključio je Udovičić.

Egzit je najveći festival u Jugoistočnoj Evropi, i više puta je nagrađen kao najbolji evropski festival. Ove godine obležava se 15. godina postojanja festivala, od 9. do 12. jula.

Top