Udovičić sa novopostavljenom stalnom koordinatorkom UN u Srbiji Karlom Herši

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić sastao se danas sa Karlom Herši, koja je od februara na funkciji stalnog koordinatora UN u Srbiji, kao i na poziciji stalnog predstavnika UNDP.

Na sastanku se govorilo o nastavku intezive saradnje Ministarstva omladine i sporta i Ujedinjenih nacija, koja se pre svega ogledala u zajedničkim aktivnostima na razvoju i sprovođenju strateških dokumenata iz oblasti omladinske politike i uopšte javnih politika od interesa za mlade.

Ministarstvo omladine i sporta je do sada uspostavilo direktnu saradnju sa Timom UN u Srbiji i to sa: Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Dečjim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF), Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Agencijom Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO), Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO).

Ministar je istakao da je fokus u saradnji Ministarstva omladine i sporta i UN da mladi učestvuju na događajima koje organizuju UN tela i agencije, kako bi sa vršnjacima iz drugih zemalja mogli da razgovaraju o pitanjima od interesa za mlade, praćenje ostvarivanja UN Agende 2030, kao i da smo trenutno u postupku stvaranja održivog modela imenovanja UN omladinskog delegata (UN Youth Delegates) kako bi bio uključen u zvaničnu delegaciju naše države u Njujorku.

Top