U Srbiji skoro svaka druga mlada osoba nezaposlena

Pomoćnica ministra omladine i sporta Snežana Klašnja istakla je da skoro 50 odsto mladih uzrasta od 15 do 24 godine u Srbiji nema posao i da nemaju ekonomskih mogućnosti za osnivanje porodice, kao i da se broj mladih u opštoj populaciji stalno smanjuje.

"Ako računamo uzrast od 15 do 30 godina onda 40 odsto mladih nema posao. Imamo problem što mladi ljudi nemaju dovoljno mogućnosti za odgovarajuće osnivanje porodice", rekla je Klašnja.

Ona kaže da je dobro i da se u odnosu na prethodni period popravilo to što su stvoreni osnovni uslovi i mehanizmi da mladi aktivno učestvuju u društvu i da se kvalitet njihovog života poboljša.

"Ministarstvo omladine i sporta je učinilo dosta napora da stavi mlade u fokus državnih organizacija i institucija, da se mladi nađu u strateškim dokumentima svih naših ministarstava i da fokus bude na mladima u smislu poboljšanja njihovog kvaliteta života", naglašava pomoćnica ministra.

Ona je ukazala da su pronađeni mehanizmi kako glas mladih bolje da se čuje i da je osnovan Savez za mlade i kancelarije za mlade u skoro svim lokalnim samoupravama.

Osim zapošljavanja mladih, koje će biti u fokusu Ministarstva omladine i sporta, Klašnja kaže da će se raditi i na obezbeđivanju stručne prakse mladima kako bi stekli kompetencije koje su im potrebne za zapošljavanje, kao i da će se raditi na daljem razvoju Fonda za mlade talente.

"Mnogo se mora učiniti i na poboljšanju položaja mladih kako bi što više ljudi ostalo u zemlji", naglasila je Klašnja.

Predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) Irena Vojackova Solorano rekla je da ta organizacija podržava mlade u svim oblastima života kao i da žele da mladi budu što aktivniji.

"Nastojimo da mladi budu što angažovaniji u svim aspektima života, da učestvuju u debatama, da traže zapošljavanje, da unaprede obrazovanje, ali isto tako da stvore sopstvene organizacije koje mogu da budu aktivne i preuzmu svoju sudbinu", rekla je Vojackova Solorano.

Ona kaže da će se tokom leta u više gradova u Srbiji organizovati debata kako mladi vide budućnost i kako to da se ostvari.

Predsednik UO Krovne organizacije mladih Srbije Marjan Cvetković kaže da organizacije mladih u Srbiji treba da motivišu mlade da uzmu aktivno učešće rešavanju pitanja mladih, stvaranju jednakih uslova za mlade, podsticaj formalnog i neformalnog obrazovanja.

Top