Sugestije, komentari i pitanja po pozivu iz najave konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Ministarstvo omladine i sporta objavilo je 3. februara 2015. godine najavu javnih  konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, koja je sadržala predloge smernica, aplikacionih formulara i nacrta ugovora za najavljene javne konkurse.

Istovremeno je upućen poziv svim potencijalnim učesnicima javnih konkursa: udruženjima mladih, udruženjima za mlade, njihovim savezima i jedinicama lokalne samouprave, da upute svoje sugestije, komentare i pitanja u vezi sa predlogom konkursne dokumentacije, do 10. februara 2015. godine.

Po razmatranju svih prispelih pitanja, komentara i predloga, Ministarstvo omladine i sporta je ispitalo i unapredilo svoje predloge, ponovnim razmatanjem i usvajanjem jednog broja sugestija, a sve sugestije, komentare i pitanja objedinilo i objavljuje u odeljku: Pitanja i odgovori.

Zahvaljujemo na odzivu i doprinosu u postupku pripreme javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora i unapređenju konkursne dokumentacije za 2015. godinu.

Pozivamo Vas da nastavite da pratite zvaničnu internet prezentaciju Ministarstva omladine i sporta i obaveštavamo vas da će Ministarstvo omladine i sporta, Sektor za omladinu, objaviti javne konkurse do kraja februara meseca.

Top